Advies reclamebeleid en buitenreclame aanbestedingen

Reclame in de openbare ruimte is een vertrouwd beeld waar alle overheden mee te maken hebben. Het is daarom van belang regels op te stellen over de wijze waarop reclame gemaakt mag worden. Deze regels worden over het algemeen opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de welstandsnota of in een aparte reclamenota. Het ontbreken van duidelijke regels kan leiden tot een reclame wildgroei en verrommeling van de buitenruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het huidige beleid niet meer actueel is. Een recent voorbeeld daarvan is de toename, zowel in aantal als in formaat, van led-reclame.

Reclamebeleid
Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het opstellen van een (nieuwe) reclamenota. Onderdeel van reclamebeleid kan het uitstallingenbeleid of terrassenbeleid zijn. Op termijn krijgt reclame plaats in de nieuwe Omgevingswet, ook in deze overgang voorzien we van advies. Onze visie is dat reclamebeleid moet resulteren in een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Uitgangspunten die we daarbij belangrijk vinden zijn: beeldkwaliteit, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Ook hebben we aandacht voor inkomsten voor de gemeente. Ons doel is een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven.

Aanbestedingen
Bij aanbestedingen en concessies op het gebied van buitenreclame, waaronder billboards, abri’s, A0-borden en lichtmastreclame begeleiden en ondersteunen we overheden en organisaties. We geven advies vanuit onze actuele product- en marktkennis en hebben oog voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen. Lopende contracten beoordelen we op maximaal rendement en we verzorgen marktinventarisaties en benchmarks waaraan haalbaarheid van doelstellingen getoetst kan worden.

Wij zijn uw reclamebeleid- en aanbestedingsadviseur. Recent werkten we voor gemeente Rotterdam, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Breda en Rotterdam Festivals.

Meer weten over onze aanpak? Stuur een mail naar Mark van Rikxoort of bel ons. We nemen snel contact met je op!

Telefoon: 0166-677514 
E-mail: mark@helderred.nl