Advies bewegwijzering fietsroutes

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam NV
De verkeersintentisiteit op de A15 van en naar het havengebied in Rotterdam is hoog. Om de filedruk te verlichten wil het Havenbedrijf Rotterdam werknemers van de in het havengebied gevestigde bedrijven, die wonen in de grensgemeenten ten zuiden van Rotterdam, stimuleren met de fiets naar het werk te gaan. Een veilige, comfortabele infrastructuur met een duidelijke bewegwijzering is daarbij van belang.   

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij de fietsroutes vanuit de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Hoogvliet, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne richting het havengebied in kaart gebracht en een advies geschreven voor een optimale bewegwijzering. Onderdeel van dit tracject was afstemming met de in het gebied verantwoordelijke wegbeheerders. Eindresultaat is een advies voor logische, veilige fietsroutes waar ontbrekende bewegwijzering is toegevoegd en foutieve verwijzingen worden aangepast. Het advies dient al basis voor het realiseren van een heldere bewegwijzering met verwijzingen naar de verschillende havengebieden van en naar de grensgemeenten.