Advies toeristische bewegwijzering

Opdrachtgever: Gemeente Veere
De gemeente Veere trekt jaarlijks vele toeristen, onder andere naar de kernen Domburg en Veere. Hierdoor is er sprake van een omvangrijke toeristische bewegwijzering naar toeristische atracties en verwijzingen naar hotels en campings. In opdracht van de gemeente Veere hebben we een scan uitgevoerd in de buitenruimte om de aanwezige toeristische bewegwijzering in de gehele gemeente in kaart te brengen, daarbij is gekeken naar actualiteit, relevantie en de staat waarin de bewegwijzering verkeerde.

Na een analysye van de resultaten is een advies geschreven met daarin aanbevelingen voor het saneren van een deel van de borden of verwijzingen, een uniforme uitstraling van de bewegwijzering en richtlijnen voor de vermeldingen op de borden. Het advies is overgenomen door de gemeente Veere en verwerkt als beleidsnota voor toeristische bewegwijzering.