Publicatie Reclame langs wegen

Opdrachtgever: CROW
Overheden hebben behoefte aan richtlijnen voor het omgaan met aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen. CROW heeft samen met Rijkswaterstaat en deskundigen uit de reclame- en installatie branche de publicatie 'Reclame langs wegen' opgesteld

In opdracht van CROW hebben wij input geleverd voor deze publicatie. Aan de hand van deze input heeft een CROW-werkgroep afwegingscriteria en spelregels ontwikkeld welke de gebruiker handvatten bieden voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van reclame-uitingen. De publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, opdrachtgevers, adviseurs en installatiebedrijven in de branche.