Advies reclamebeleid en aanbestedingen

Iedere gemeente heeft te maken met reclame in de buitenruimte. De richtlijnen of het reclamebeleid voor de verschillende vormen van buitenreclame zijn per gemeente anders vastgelegd. Dit kan zijn in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), in de welstandsnota of in een aparte reclamenota welke wordt getoetst bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Soms ontbreekt een duidelijke richtlijn, dit kan leiden tot wildgroei en verrommeling van de buitenruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen er ook voorzorgen dat het huidige beleid niet meer actueel is, een recent voorbeeld daarvan is de toename zowel in aantal als formaat van led reclameschermen.

Reclamebeleid
Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het opstellen van een (nieuwe) reclamenota. Onderdeel van reclamebeleid kunnen het uitstallingenbeleid en terrassenbeleid zijn, verder krijgt reclame een plaats in de nieuwe Omgevingswet, ook deze beleidsgebieden voorzien we van advies. Uitgangspunten die wij daarbij hanteren zijn aandacht voor: beeldkwaliteit, duurzaamheid, verkeersveiligheid en inkomsten voor de gemeente. Ons doel is een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven.

Aanbestedingen
Bij aanbestedingen en concessies op het gebied van buitenreclame, waaronder billboards, abri’s, A0-borden en lichtmastreclame begeleiden en ondersteunen we overheden en organisaties. We geven advies vanuit onze actuele product- en marktkennis en hebben oog voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen. Lopende contracten beoordelen we op maximaal rendement en we verzorgen marktinventarisaties en benchmarks waaraan haalbaarheid van doelstellingen getoetst kan worden.

Wij zijn uw reclamebeleid- en aanbestedingsadviseur. Recent werkten we voor gemeente Rotterdam, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Breda en Rotterdam Festivals.