Advies reclamebeleid en aanbestedingen

Iedere gemeente heeft te maken met reclame in de buitenruimte. De richtlijnen of het reclamebeleid voor de verschillende vormen van buitenreclame zijn per gemeente anders vastgelegd. Dit kan zijn in een reclame- of welstandsnota, door middel van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) of in de voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Soms ontbreekt een duidelijke richtlijn, dit kan leiden tot wildgroei en verrommeling van de buitenruimte.

Reclamebeleid
Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren van het huidige reclamebeleid of het opstellen van een nieuwe reclamenota. Onderdeel van het reclamebeleid kunnen ook het uitstallingenbeleid en terrassenbeleid zijn, ook op deze beleidsgebieden voorzien we van advies. Uitgangspunten daarbij zijn: beeldkwaliteit, energiebesparing, duurzaamheid, verkeersveiligheid en inkomsten voor de gemeente. Ons doel is een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven.

Aanbestedingen
We zijn een fullservice adviesbureau buitenreclame en ondersteunen onder andere overheden bij aanbestedingen en concessies op het gebied van billboards, abri’s, A0-borden en lichtmastreclame. We geven advies vanuit onze product- en marktkennis en hebben oog voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen.

Advies over reclamebeleid of aanbestedingen gaven we recent aan de gemeente Rotterdam, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Breda en Rotterdam Festivals.