Grip op reclame in de buitenruimte

Reclame in de openbare ruimte is een vertrouwd beeld waar alle overheden mee te maken hebben. In het reclamebeleid beschrijft een gemeente de regels over de wijze waarop reclame gemaakt mag worden, bijvoorbeeld voor gevelreclame of reclame langs wegen. Deze voorschriften worden over het algemeen opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de welstandsnota of in een aparte reclamenota en worden getoetst bij het verlenen van een vergunning. Het ontbreken van duidelijke beleidsregels kan leiden tot een wildgroei van reclameborden en ten koste gaan van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de huidige regelgeving niet meer actueel is. Een recent voorbeeld is de toename van het aantal LED-schermen, een trend die onomkeerbaar is.

Reclamebeleid opstellen of actualiseren
Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het opstellen van een (nieuwe) reclamenota. Onderdeel daarvan kan ook het uitstallingenbeleid of terrassenbeleid zijn. Op termijn krijgt reclame plaats in de nieuwe Omgevingswet, wij helpen u om proactief in te spelen op deze ontwikkelingen. Onze visie is dat reclamebeleid moet resulteren in een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. Uitgangspunten die we daarbij belangrijk vinden zijn: beeldkwaliteit, duurzaamheid en - omdat reclame vaak voorkomt langs de openbare weg - verkeersveiligheid. Ook hebben we aandacht voor inkomsten voor de gemeente. Ons doel is een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven.

Aanbesteding buitenreclame
Bij concessie aanbestedingen voor reclame, bijvoorbeeld voor billboards, abri’s, A0-borden en lichtmastreclame, begeleiden en ondersteunen we overheden en organisaties. We geven advies vanuit onze actuele product- en marktkennis en hebben oog voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen. Lopende concessieovereenkomsten voor buitenreclame beoordelen we op maximaal rendement en we verzorgen marktinventarisaties en benchmarks waarmee haalbaarheid van doelstellingen getoetst kan worden.

Meer weten over onze aanpak? Bel 0166-677514 of vul het contactformulier in.