Advies reclamebeleid en aanbestedingen

Iedere gemeente heeft te maken met reclame in de buitenruimte. De richtlijnen of het reclamebeleid voor de verschillende vormen van buitenreclame zijn per gemeente anders vastgelegd. Dit kan zijn in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), in de welstandsnota of in een aparte reclamenota die wordt getoetst bij een aanvragen voor een omgevingsvergunning. Soms ontbreekt een duidelijke richtlijn, dit kan leiden tot wildgroei en verrommeling van de buitenruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen er ook voorzorgen dat het huidige beleid niet meer actueel is, een recent voorbeeld daarvan is de toename zowel in aantal als formaat van led reclameschermen.

Reclamebeleid
Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het opstellen van een (nieuwe) reclamenota. Onderdeel van het reclamebeleid kunnen ook het uitstallingenbeleid en terrassenbeleid zijn, ook op deze beleidsgebieden voorzien we van advies. Uitgangspunten daarbij zijn: beeldkwaliteit, energiebesparing, duurzaamheid, verkeersveiligheid en inkomsten voor de gemeente. Ons doel is een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven.

Aanbestedingen
Als fullservice adviesbureau buitenreclame ondersteunen we overheden ook bij aanbestedingen en concessies op het gebied van billboards, abri’s, A0-borden en lichtmastreclame. We geven advies vanuit onze product- en marktkennis en hebben oog voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen.

Advies over reclamebeleid of aanbestedingen gaven we recent aan de gemeente Rotterdam, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Breda en Rotterdam Festivals.