Aanbesteding buitenreclame

Bij een concessie aanbesteding voor reclame begeleiden en ondersteunen we gemeenten. We geven onafhankelijk advies vanuit onze actuele product- en marktkennis (nationaal als internationaal). Met aandacht voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair inkopen. Voor de volgende vormen van reclame is het gebruikelijk contracten af te sluiten:

 • Billboards (met posters of digitaal)
 • Abri’s
 • Mupi’s (met posters of digitaal)
 • Driehoeks- of A0-borden
 • Lichtmastreclame
 • Reclamemasten

Meten is weten, ook bij een aanbesteding

We adviseren je en leveren input voor het programma van eisen, het bestek of het beschrijvend document. Naast het hoogste rendement kijken we ook naar beeldkwaliteit en duurzaamheid. Maximaal rendement kan ook behaalt worden door te kijken naar besparingen. In aanloop naar een nieuwe aanbesteding bieden we de volgende diensten:
 • Beoordelingen lopende concessie overeenkomsten
 • Marktverkenning
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Benchmark
 • Inventarisatie beleidsdocumenten op reclame uitingen, zoals reclamebeleid
 • ReclameScan (inventarisatie van de buitenruimte)

Aanpak met helicopterview

De belangen bij concessies voor de exploitatie van buitenreclame zijn vaak groot, zowel voor de aanbestedende dienst als voor de exploitant. Wij kijken daarom verder en brengen mogelijke tegenstrijdigheden in kaart.

Nieuwe ontwikkelingen zoals de opmars van digitale schermen kunnen conflicteren met afgesloten contracten met de exploitanten. Voorwaarden in de welstandsnota kunnen afspraken in het exploitatiecontract in de weg staan.

Onze aanpak is er op gericht de reeds aanwezig kennis aan te vullen met onze objectieve blik op jouw gemeente. We hebben ruime ervaring bij andere projecten en kunnen je volledig ontzorgen.

Wil je meer weten over onze aanpak?

We staan je graag te woord als je belt met 078-7370185 of stel je vraag via ons contactformulier.