Advies bewegwijzering

Een juiste bewegwijzering is van belang om je bezoekers of doelgroep de weg te wijzen. Correcte en actuele verwijzingen geven een kwaliteitsimpuls aan een gemeente. Fusies van gemeenten kunnen tot gevolg hebben dat informatie gedateerd of achterhaald is. Bedrijven of evenementen hebben belang bij effectieve verwijzingen om hun klanten en bezoekers te informeren.

Van wayfinding tot wegmarkering

Verwijzingsborden zijn er in veel uitvoeringen en met verschillende doelen, gericht op voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer. De wegwijzers worden ook wel aangeduid met de term Wayfinding. We onderscheiden de volgende soorten verwijzingen:
  • Boven en langs (snel)wegen
  • Wegwijzers of handwijzers naar voorzieningen en locaties
  • Verwijzingen en informatieborden op bedrijventerreinen
  • Borden op fietsroutes en wandelroutes
  • Wegwijzers in en rond openbare gebouwen waaronder parkeergarages
  • Tijdelijke informatie rond evenementen en wegwerkzaamheden

De bewegwijzering langs de Nederlandse wegen wordt verzorgd door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

Regels en richtlijnen

Gemeenten kunnen de regels op het gebied van bewegwijzering vastleggen in beleid of verwijzen naar landelijke richtlijnen. Wegwijzers naar bedrijven zijn niet in alle gemeenten toegestaan, in enkele gevallen mag dit alleen in de vorm van lichtmastreclame.

We geven je graag advies en helpen bij het kiezen van de juiste toepassing. Bij het realiseren van een nieuwe bewegwijzeringsplan of door het inventariseren van je huidige verwijzingsborden. Bij het bedenken of aanpassen van een bewegwijzeringsstrategie hebben we aandacht voor:
  • Uniformiteit
  • Verkeersveiligheid
  • Optimale leesbaarheid van de wegwijzer
  • Actuele informatie en verwijzingen

Onze aanpak voor een effectieve bewegwijzering

Na een verkennend gesprek waarbij we jouw doelstellingen doelstellingen en wensen doornemen gaan we aan de slag. We zijn volledig op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. We zorgen dus dat niet alleen de informatie actueel is maar ook de toepassing die we kiezen. Daarbij houden we ook rekening met duurzaamheid en circulair inkopen.

Maar wat we ook doen. De borden die geplaatst worden moeten er voor zorgen dat je bezoekers de weg vinden a naar b. Het maakt daarbij niet uit of we kiezen voor een statische bewegwijzering of een state of the art wayfinding system.

We zijn graag jouw partner voor communicatie in de buitenruimte. Ook voor advies bij reclame langs wegen, buitenreclame strategie en city dressing concepten.

Meer weten over onze aanpak?

Bel 078-7370185 of verstuur je vraag via ons contactformulier.

Klik hieronder voor meer informatie over een aantal recente projecten: