Reclame in de buitenruimte duurzaam en circulair

Bij RED bv streven we ernaar zo verantwoordelijk mogelijk te ondernemen. Onze bedrijfsvoering is erop gericht het milieu zo min mogelijk te belasten. De partners waar we mee samenwerken dagen we ook uit hun diensten en producten zo duurzaam en circulair mogelijk te produceren en te leveren.

We zien echter ook dat in de buitenruimte nog veel reclame en bewegwijzering aanwezig is welke minder duurzaam is geproduceerd. Daaronder uitingen die geen functie meer hebben omdat de informatie niet actueel meer is of het bedrijf waarvoor het geplaatst is vertrokken is of niet meer bestaat. Hierdoor ontstaat verrommeling wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Met onze BuitenCirculair benadering willen we dit aanpakken op een manier die zowel duurzaam als circulair is en waarbij we nadrukkelijk sturen op social return. 

BuitenCirculair, een duurzame investering in de buitenruimte

Wij willen eraan bijdragen deze verrommeling tegen te gaan en met jou plannen opstellen om de kwaliteit van de buitenruimte blijvend te verbeteren. Het idee van BuitenCirculair is om een gebied, bedrijventerrein of zelfs een hele gemeente een kwaliteitsimpuls te geven door het proactief en duurzaam aanpakken van verrommeling ontstaan door verwaarloosde reclame en bewegwijzering in de buitenruimte.

Per gebied wordt in kaart gebracht welke achtergebleven buitenreclame-uitingen, overtollige of overbodige bewegwijzerings- en verkeersborden aanwezig zijn en wat er voor nodig is om deze uit het straatbeeld te krijgen. In overleg met gemeente, vastgoedeigenaren en bedrijvenpark beheerders wordt een plan opgesteld om de uitingen te verwijderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende reclame en bewegwijzering in de buitenruimte:
  • Gevelreclame
  • Lichtreclame
  • Losstaande buitenreclame op de openbare weg of bedrijventerreinen
  • Vlaggenmasten en achtergebleven vlaggen en banieren
  • Spandoeken
  • Buizenframes
  • Handwijzerborden
  • Verkeersborden

Verwijder en verbeter duurzaam en circulair

Het verwijderen van de reclame-uitingen laten we uitvoeren door geselecteerde partners die dit op een verantwoorde en duurzame manier uitvoeren. Na het verwijderen worden de verschillende uitingen gedemonteerd, alle materialen worden gescheiden en waar mogelijk gerecycled. Het demonteren en scheiden van de materialen brengen we bij voorkeur onder bij lokale Sociale Werkvoorziening bedrijven.

Na het verwijderen van de verschillende uitingen wordt in overleg met de bij het project betrokken stakeholders een plan opgesteld. Zo wordt de ontstane verpaupering aan leegstaande panden en ongebruikte terreinen direct op een duurzame manier aangepakt. Op deze manier wordt onaantrekkelijke leegstand omgevormd tot aantrekkelijke vastgoedobjecten.

De voordelen van de BuitenCirculair aanpak zijn een verbetering van de beeldkwaliteit van de buitenruimte, een bijdrage aan de circulaire economie en de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf of gemeente, social return door inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Opstarten BuitenCirculair project

Wij kunnen op verzoek van één of meerdere belanghebbenden het initiatief nemen voor een BuitenCirculair project. De eerste stap hierbij is het vormen van een groep stakeholders die garant staan voor de financiering van het traject. Indien gewenst kunnen wij ook deze stap faciliteren.

Bij voldoende financieel draagvlak wordt het gebied gedefinieerd waar het project zal worden uitgevoerd en worden de doelstellingen vastgelegd. Gedurende dit proces verzorgen wij de gehele begeleiding en zijn we verantwoordelijk voor communicatie en verslaglegging naar de verschillende stakeholders. Meedoen aan BuitenCirculair is de eerste stap naar een duurzame toepassing van communicatie in de buitenruimte. Zowel van toepassing op buitenreclame, bewegwijzering en verkeersborden. De aanpak kan ook dienen als richtlijn voor reclamebeleid.

Meer weten over BuitenCirculair?

Wil je meer informatie over het opstarten van een BuitenCirculair project of meer weten over onze aanpak ten aanzien van duurzame en circulaire buitenreclame of bewegwijzering? Bel 078-7370185 of vul onderstaand contactformulier in:

Selecteer waarover je wil dat we contact opnemen:*
Voor welk gebied wil je BuitenCirculair inzetten
Bedrijf / organisatie
Contactpersoon
Telefoonnummer
E-mail
Overige vragen of opmerkingen