Omgevingswet ook voor reclamebeleid

Met de nieuwe Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Naar verwachting treedt de wet vanaf 1 juli 2022 in werking. De regels voor reclame in de buitenruimte kunnen onderdeel uitmaken van het omgevingsplan.

Reclamebeleid toevoegen aan het omgevingsplan

Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen. De regels kunnen bijvoorbeeld gaan over bomen kappen, evenementen houden maar ook het aanbrengen van reclame-uitingen. In de periode tot juli 2022 kan een gemeente al oefenen met het opstellen van een omgevingsplan. Dit conform de opzet van de nieuwe Omgevingswet.

Reclame-uitingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Rondom wegen kunnen overheden gebieden aanwijzen waar beperkingen gelden. Dit kan gevolgen hebben voor het aanbrengen van objecten op, naast of boven de weg. Alle regels voor reclame die in het omgevingsplan staan kunnen per gemeente verschillen.

Maak nu de regels voor reclame toekomstbestendig

De komst van de omgevingswet is een geschikte aanleiding om het geldende reclamebeleid op actualiteit te beoordelen. Zijn de regels voor reclame in de openbare ruimte in jouw gemeente toekomstbestendig?

Het is nog niet mogelijk besluiten te nemen op grond van de omgevingswet. Maar je kunt je er al wel op voorbereiden. Wij kunnen je daar ondersteuning bij bieden.

Vanuit onze expertise brengen we in kaart welke huidige beleidsregels raakvlakken hebben met reclame en beoordelen hoe actueel ze zijn. We inventariseren de wensen van de gemeente en geven advies voor nieuwe regels. Beter en concreter, met aandacht voor het milieu.

Meer weten over onze aanpak?

Bel met 078-7370185 of stel je vraag via ons contactformulier.