Reclamebeleid zorgt voor duidelijkheid

Reclame is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Met reclamebeleid kan een gemeente de regels vaststellen over de wijze waarop reclame gemaakt mag worden in de buitenruimte. Deze regels gelden bijvoorbeeld voor het plaatsen van een gevelreclame of reclame langs wegen.

De regels zijn vaak opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), in de welstandsnota of in een aparte beleidsnota reclame in de openbare ruimte. Bij het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor reclame wordt onder andere getoetst aan deze beleidsregels.

Reclamebeleid schrijven of actualiseren

Gebrek aan duidelijke regels kan leiden tot een wildgroei van reclame-uitingen en zorgen voor verrommeling. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het huidige reclamebeleid niet meer actueel is.

Een recent voorbeeld hiervan is de toename van digitale buitenreclame waaronder LED-schermen in de openbare ruimte maar ook op eigen terrein. Een trend die onomkeerbaar is. Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het schrijven van een (nieuwe) reclamenota.

Buitenreclame is vaak ook onderdeel van uitstallingen en aanwezig op terrassen. De voorschriften hiervoor worden vaak opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maar kunnen ook onderdeel zijn van het reclamebeleid.

Onze aanpak bij het schrijven van reclamebeleid

Een duidelijk vastgesteld reclamebeleid draagt bij aan een optimale beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Ons doel is het opstellen van een helder beleid wat eenvoudig is te handhaven. Uitgangspunten die we daarbij belangrijk vinden zijn:
  • Tegengaan verrommeling en streven naar optimale ruimtelijke kwaliteit 
  • Verkeersveiligheid (omdat reclame vaak voorkomt langs de openbare weg)
  • Oog voor het milieu met inzet van duurzame en circulaire buitenreclame
  • Duidelijk onderscheid tussen reclame en bewegwijzering
  • Inkomsten voor de gemeente bijvoorbeeld uit reclame exploitatie
  • Wel of niet heffen van precario of reclamebelasting
  • Draagvlak bij ondernemers en andere stakeholders
  • Actueel beleid wat ruimte laat voor nieuwe marktontwikkelingen
  • Het nieuwe of aangepaste beleid is beter en concreter

We starten onze werkzaamheden altijd eerst met het in kaart brengen van de huidige situatie. We verdiepen ons in de bestaande beleidsregels en recente visies. Met de verantwoordelijke afdelingen en stakeholders bespreken we de aandachtspunten en wensen. Om een beeld te krijgen bij de actuele situatie brengen locatie bezoeken op relevante plekken in de gemeente.

Na deze inventarisatie analyseren we onze bevindingen en kijken daarbij ook naar de eigenschappen die kenmerkend zijn voor de gemeente. Elke gemeente is anders, reclamebeleid is daarom ook maatwerk. Optioneel kan wel onderzocht worden hoe andere gemeenten, met vergelijkbare kenmerken, omgaan met het beleid. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen bij de aanpak rond terrassen, evenementen of grootschalige detailhandel.

Onderdeel van het advies is een concept reclamebeleid. Dit concept kan verwerkt worden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), in de welstandsnota of in een aparte reclamenota.

Meer weten over onze aanpak?

Behalve over reclamebeleid geven we ook advies en ondersteuning bij aanbestedingen voor reclame exploitatie en het opnemen van reclame in de nieuwe omgevingswet. Meer weten over onze aanpak? Bel 078-7370185 of verstuur je vraag via ons contactformulier.

Klik hieronder voor informatie over een aantal recente reclamebeleid projecten: