Bewegwijzering: Tholen

Opdrachtgever: Gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft een bezuinigingsopgave voor vermindering op het gebied van bewegwijzering en verkeersborden vastgesteld. Hierdoor is de verwachting dat er minder borden vervangen of onderhouden hoeven te worden. Met het terugdringen van het aantal borden streeft de gemeente ook verbetering van de beeldkwaliteit van de buitenruimte na.

Wegmeubilair saneren of samenvoegen

RED bv is door de gemeente Tholen gevraagd de bestaande situatie te analyseren en een voorstel te doen voor verbetering. In deze gebiedsanalyse zijn de volgende objecten meegenomen:
  • Verkeersborden
  • Komborden
  • Bewegwijzeringsborden (valt onder regie van de Nationale Bewegwijzeringsdienst)
  • Lokale- en toeristische bewegwijzering

Beoordeeld is of het noodzakelijk is verkeersborden en bewegwijzering te saneren, verplaatsen of samen te voegen. Te veel borden langs de weg kan ook leiden tot onduidelijke of niet overzichtelijke situaties.

Besparing en meer overzicht

Conclusie van het onderzoek: meer dan een derde van de bestaande borden was niet actueel of overbodig.

Meer dan 75% van dit aantal borden kon gesaneerd worden. Dit zou leiden tot een besparing aan onderhoud met een rustiger en overzichtelijker straatbeeld tot gevolg. In een aantal gevallen was het noodzakelijke nieuwe bewegwijzering te plaatsen. Dit om te zorgen dat bezoekers nog steeds de weg vinden naar een toeristische trekpleister.

Objectieve gebiedsanalyse

De in Tholen uitgevoerde gebiedsanalyse is in elke gemeente toe te passen. Met deze objectieve scan, die volledig kan worden aangepast aan de lokale wensen, wordt de actuele situatie in kaart gebracht.

Wij analyseren de inzet en het gebruik van de borden in jouw gemeente. Aan de hand van ons advies kan het wegmeubilair geactualiseerd en geoptimaliseerd worden.

Als onderdeel van de scan kan ook gekeken worden naar verrommeling door reclame. Of kunnen geschikte plekken voor gemeentelijke communicatie in de buitenruimte in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld voor city dressing als onderdeel van citymarketing.

Meer weten over onze aanpak?

Bel 078-7370185 of stel je vraag hier.