Bewegwijzering: Veere

Opdrachtgever: Gemeente Veere

De gemeente Veere trekt jaarlijks vele toeristen, onder andere naar de kernen Domburg en Veere. Hierdoor is er sprake van een uitgebreide bewegwijzering naar toeristische en recreatieve locaties.

Actualiseren en optimaliseren

In opdracht van de gemeente Veere heeft RED bv een gebiedsanalyse uitgevoerd. Met deze scan is de toeristische bewegwijzering in de gehele gemeente in kaart gebracht, daarbij is gekeken naar:
  • Hoe actueel zijn de verwijzingen
  • Hoe relevant is de bewegwijzering
  • Kwaliteit en kwantiteit van de bewegwijzeringsborden
  • Welke verwijzingen ontbreken

Doel van de scan is om inzichtelijk te maken wat nodig is om de verwijzingen te actualiseren en optimaliseren.

Beleidsnotitie toeristische bewegwijzering

Na analyse van de resultaten van de scan is een advies geschreven met daarin aanbevelingen voor:
  • Saneren van een deel van de verwijzingsborden
  • Uniforme uitstraling van de bewegwijzering in heel de gemeente
  • Nieuwe richtlijnen voor de vermeldingen op de borden

Het advies is overgenomen door de gemeente Veere en verwerkt als beleidsnota voor toeristische bewegwijzering.

Belang juiste toeristische bewegwijzering

We beschikken tegenwoordig bijna allemaal over navigatie in de auto of op de mobiele telefoon. Toch blijven we waarde hechten aan bewegwijzeringsborden. Een zichtbaar wayfinding system in de buitenruimte is daarom nog altijd gewenst.

Om de weg te vinden in een onbekende omgeving zien we nog steeds graag borden langs de weg. Naar toeristische en recreatieve ondernemers of naar een toeristische trekpleister.

Gemeenten blijven daarom streven naar een juiste bewegwijzering en waar nodig worden nieuwe borden geplaatst.

Objectieve gebiedsanalyse

De in Veere uitgevoerde gebiedsanalyse is in elke gemeente toe te passen. Met deze objectieve scan, die volledig kan worden aangepast aan de lokale wensen, wordt de actuele situatie in kaart gebracht.

Wij analyseren de inzet en het gebruik van de borden in jouw gemeente. Aan de hand van ons advies kan het wegmeubilair geactualiseerd en geoptimaliseerd worden.

Als onderdeel van de scan kan ook gekeken worden naar verrommeling door reclame. Of kunnen geschikte plekken voor gemeentelijke communicatie in de buitenruimte in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld voor city dressing als onderdeel van citymarketing.

Meer weten over onze aanpak?

Bel 078-7370185 of stel je vraag hier.

 
Voorstel samenvoegen bewegwijzering gemeente Veere
Voorstel vervallen bewegwijzering gemeente Veere
Voorstel toeristische bewegwijzering Veere