BuitenCirculair concept

Opdrachtgever: Een RED bv concept

In de buitenruimte is nog veel reclame en bewegwijzering aanwezig welke minder duurzaam is geproduceerd. Daaronder uitingen die geen functie meer hebben vanwege achterhaalde informatie of het bedrijf wat het ooit plaatste bestaat niet meer of is vertrokken. Dit veroorzaakt verrommeling wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Onze BuitenCirculair benadering biedt hiervoor oplossingen die zowel duurzaam als circulair zijn en waarbij we nadrukkelijk sturen op social return. 

Duurzaam investeren in de buitenruimte

Hoe doen we dat? Per gebied wordt in kaart gebracht welke achtergebleven buitenreclame-uitingen, overtollige of overbodige bewegwijzerings- en verkeersborden aanwezig zijn en wat er voor nodig is om deze uit het straatbeeld te krijgen. In overleg met gemeente, vastgoedeigenaren en bedrijvenpark beheerders wordt een plan opgesteld om de uitingen te verwijderen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende verwaarloosde reclame en bewegwijzering in de buitenruimte:
  • Gevelreclame
  • Lichtreclame
  • Losse buitenreclame langs de openbare weg of op bedrijventerreinen
  • Vlaggenmasten
  • Spandoeken
  • Reclameframes
  • Verwijzingsborden
  • Verkeersborden

Het verwijderen van de reclame-uitingen laten we uitvoeren door geselecteerde partners die dit op een verantwoorde en duurzame manier uitvoeren. Na het verwijderen worden de verschillende uitingen gedemonteerd, alle materialen worden gescheiden en waar mogelijk gerecycled. Het demonteren en scheiden van de materialen brengen we bij voorkeur onder bij lokale Sociale Werkvoorziening projecten.

Van verpaupering naar aantrekkelijke vastgoedobjecten

Na het verwijderen van de verwaarloosde uitingen wordt in overleg met de bij het project betrokken stakeholders een plan opgesteld. Zo wordt de ontstane verpaupering aan leegstaande panden en ongebruikte terreinen direct op een duurzame manier aangepakt. Op deze manier wordt onaantrekkelijke leegstand omgevormd tot aantrekkelijke vastgoedobjecten.

Kijk voor meer informatie op onze Buitencirculair pagina.