Haalbaarheidsonderzoek: reclamemast langs de snelweg

Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom

Na het doortrekken van de A4 vanaf Dinteloord richting Antwerpen is het aantal verkeersbewegingen rond Bergen op Zoom toegenomen. De gemeente Bergen op Zoom wil daarom de mogelijkheden verkennen van een reclamemast, die ook kan worden ingezet voor citymarketing doeleinden.

Gebiedsanalyse en verkeersbewegingen

De gemeente heeft RED bv gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Aan de hand van een gebiedsanalyse hebben wij mogelijke locaties in kaart gebracht. Daarbij hebben we gekeken naar:
  • Zichtbaarheid vanaf de snelweg
  • Verkeersveiligheid
  • Aantal passanten per dag
  • Gevolgen voor omgeving en milieu
  • Mogelijkheden binnen bestaande bestemmingsplannen

Advies aan de gemeente

Aan de hand van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek, kan de gemeente verder draagvlak creëren. In het advies hebben we geschikte locaties benoemd compleet met gevolgen en aandachtspunten.

Onderdeel van het advies waren ook mogelijkheden voor exploitatie. Met een indicatie of de markt groot genoeg is voor exploitanten voor bijvoorbeeld de investering van een digitale reclamemast. In het advies ook aandacht voor duurzame toepassingen.

Reclamebeleid

Groot formaat reclamemasten, met of zonder LED scherm, worden niet expliciet benoemd in het huidige reclamebeleid van de gemeente Bergen op Zoom. Ook hier is in het advies aandacht aan besteed om te zorgen dat hier in de toekomst wel in wordt voorzien. Een nieuw product of een nieuwe markt vraagt om actueel beleid.

Gebiedsanalyse op maat

De in Bergen op Zoom uitgevoerde gebiedsanalyse is in elke gemeente toe te passen. Met deze objectieve scan, die volledig kan worden aangepast aan de lokale wensen, wordt de actuele situatie in kaart gebracht of gekeken naar een specifieke inzet.

Als onderdeel van de scan kan ook gekeken worden naar verrommeling door reclame. Of kunnen geschikte plekken voor gemeentelijke communicatie in de buitenruimte in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld voor city dressing als onderdeel van citymarketing.

Meer weten over onze aanpak?

Ook interesse in een beleidsadvies of gebiedsanalyse? Bel 078-7370185 of stel je vraag hier.