Publicatie: Reclame langs wegen

Opdrachtgever: CROW - Utrecht

Overheden hebben behoefte aan richtlijnen voor het omgaan met aanvragen voor het vergunnen en plaatsen van reclame-uitingen in de openbare ruimte, waaronder reclame langs de snelweg. CROW heeft samen met Rijkswaterstaat en deskundigen uit de reclame- en installatie branche de publicatie 'Reclame langs wegen' opgesteld. 

In opdracht van CROW hebben wij input geleverd voor deze publicatie. Aan de hand van deze input heeft een CROW-werkgroep afwegingscriteria en spelregels ontwikkeld welke de gebruiker handvatten bieden voor het verkeersveilig aanvragen en plaatsen van buitenreclame langs wegen of voor het opstellen van reclamebeleid. De publicatie is bedoeld voor wegbeheerders, beleidsmakers, opdrachtgevers, adviseurs en installatiebedrijven in de branche.
 

Publicatie Reclame langs wegen
Abri reclame langs de weg