Reclamebeleid: Almere

Opdrachtgever: Gemeente Almere

Almere, een van de tien grootste gemeenten van Nederland, vroeg RED om advies bij het schrijven van een nieuw reclamebeleid. De stad is de jongste van Nederland en kenmerkt zich met een moderne en eigentijdse identiteit en aanpak. Het is een deels welstandsvrije gemeente. Dit geldt echter niet voor buitenreclame.

Regels voor reclame in Almere in kaart

Gedurende een aantal weken hebben we in de verschillende stadsdelen van Almere een gebiedsanalyse uitgevoerd. We spraken ondernemers en hebben gesprekken gevoerd met de betrokken afdelingen. We hebben ons ingelezen in het bestaande beleid, de toekomstvisies en plannen.

Er bestond geen ‘reclamebeleid Almere’. De regels met betrekking tot reclame uitingen in de openbare ruimte waren voornamelijk beschreven in de welstandsnota. Onderdeel van onze inventarisatie was een benchmark in steden met vergelijkbare kenmerken.

Nieuwe beleidsregels voor reclame

Onze bevindingen hebben we verwerkt in een advies wat kan leiden tot een nieuw beleid. Het advies houdt rekening met kenmerkende eigenschappen van de stad en haar beleidsregels voor reclame. We laten groen wat groen is en geven ondernemers ruimte waar het kan.

Met een financiële paragraaf zijn de kansen en bedreigingen inzichtelijk gemaakt. Verder heeft het advies aandacht voor verkeersveiligheid. Het is gericht op een uniform, duidelijk en handhaafbaar beleid wat kan rekenen op draagvlak bij ondernemers.

Objectieve gebiedsanalyse

De in Almere uitgevoerde gebiedsanalyse is in elke gemeente toe te passen. Met deze objectieve scan, die volledig kan worden aangepast aan de lokale wensen, wordt de actuele situatie in kaart gebracht.

Als onderdeel van de scan kan ook gekeken worden naar verrommeling door reclame. Of kunnen geschikte plekken voor gemeentelijke communicatie in de buitenruimte in beeld gebracht worden. Bijvoorbeeld voor city dressing als onderdeel van citymarketing.

Meer weten over onze aanpak

Bel 078-7370185 of vul ons contactformulier in.

 
Gevelreclame bedrijfsgebouw Almere
Billboard Almere
Gevelreclame Almere
Gevelreclame Almere Centrum