Reclamebeleid: Arnhem

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem hoofdstad van de provincie Gelderland en met ruim 159.000 inwoners de 13e gemeente van Nederland, heeft RED bv gevraagd advies te geven bij het actualiseren en aanvullen van het bestaande reclamebeleid voor uitingen in de buitenruimte.

Groen, creatief en duurzaam, dat is wat Arnhem onder andere wil uitstralen, deze waarden dienen ook terug te komen in het beleid. Vanuit citymarketing oogpunt heeft de gemeente ook de wens invulling te geven aan een passend city dressing concept.

Welke regels voor reclame zijn er in Arnhem

In de opstartfase van ons advies hebben we verschillende bezoeken gebracht aan het centrum en de rest van de gemeente. We spraken ondernemers en hebben gesprekken gevoerd met de betrokken afdelingen. We hebben ons ingelezen in het bestaande beleid, de toekomstvisies en plannen.

De regels met betrekking tot reclame uitingen in de buitenruimte worden voornamelijk beschreven in de welstandsnota. Verder staan er regels voor buitenreclame in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de vlaggenplan nota en een nota objecten in de buitenruimte.

Bevindingen en aanbevelingen voor nieuwe beleidsregels

Onze bevindingen hebben we verwerkt in een presentatie welke kan leiden tot een nieuw beleid. Het advies houdt rekening met kenmerkende eigenschappen en waarden van de stad en haar beleidsregels voor reclame in de buitenruimte. We laten groen wat groen is en geven ondernemers ruimte waar het kan.

Het is advies gericht op een uniform, duidelijk en handhaafbaar reclamebeleid wat kan rekenen op draagvlak bij ondernemers. Een beleid waar de regels elkaar niet tegenspreken en wat vanuit één afdeling wordt aangestuurd en in één document is vastgelegd. Op verzoek van de gemeente zijn er aanvullend aanbevelingen gedaan over een kader waarin mogelijkheden voor city dressing worden beschreven.

Meer weten over onze aanpak

Voor advies over het actualiseren van het bestaande reclamebeleid, het opstellen van een nieuw beleid of aan reclame in de buitenruimte gerelateerde vraagstukken, bel 078-7370185 of stel je vraag hier.
Reclamebeleid gemeente Arnhem billboard bedrijven terrein
Gemeente Arnhem schrijven reclamebeleid reclame-uitingen bedrijventerrein
Reclamebeleid gemeente Arnhem centrum uitstallingen reclameborden