Reclamebeleid: gemeente Almere

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Almere, een van de tien grootste gemeenten van Nederland, vroeg RED om advies bij het schrijven van een nieuw reclamebeleid. De stad is de jongste van Nederland en kenmerkt zich met een moderne en eigentijdse identiteit en aanpak. Het is een deels welstandsvrije gemeente. Dit geldt echter niet voor buitenreclame.

Regels voor reclame in Almere in kaart

Gedurende een aantal weken hebben we de verschillende stadsdelen van Almere bezocht. We spraken ondernemers en hebben gesprekken gevoerd met de betrokken afdelingen. We hebben ons ingelezen in het bestaande beleid, de toekomstvisies en plannen.

Er bestond geen ‘reclamebeleid Almere’. De regels met betrekking tot reclame uitingen in de openbare ruimte waren voornamelijk beschreven in de welstandsnota. Onderdeel van onze inventarisatie was een benchmark in steden met vergelijkbare kenmerken.

Nieuwe beleidsregels voor reclame

Onze bevindingen hebben we verwerkt in een advies wat kan leiden tot een nieuw beleid. Het advies houdt rekening met kenmerkende eigenschappen van de stad en haar beleidsregels voor reclame. We laten groen wat groen is en geven ondernemers ruimte waar het kan.

Met een financiële paragraaf zijn de kansen en bedreigingen inzichtelijk gemaakt. Verder heeft het advies aandacht voor verkeersveiligheid. Het is gericht op een uniform, duidelijk en handhaafbaar beleid wat kan rekenen op draagvlak bij ondernemers.

Meer weten over onze aanpak

Bel 0166-677514 of vul ons contactformulier in.
 
Gevelreclame bedrijfsgebouw Almere
Billboard Almere
Gevelreclame Almere
Gevelreclame Almere Centrum