Uitstallingenbeleid: Veere

Opdrachtgever: Gemeente Veere

Uitstallingen en terrassen zijn in een toeristische gemeente als Veere, zeker in het hoogseizoen, in grote mate aanwezig. Om dit te reguleren heeft de gemeente een uitstallingen- en terrassenbeleid. De gemeente Veere heeft ons opdracht gegeven het huidige beleid te actualiseren zodat het weer aansluit op de veranderende behoeften van ondernemers en gewijzigde en nieuwe gebiedsinrichtingen.

Analyseren en actualiseren huidige beleid

Om de huidige situatie in beeld te krijgen heeft er eerst een inventarisatie plaatsgevonden. De bestaande nota’s en overige voorschriften, waaronder het reclamebeleid, in de gemeente zijn getoetst op beide beleidsterreinen en locatiebezoeken hebben inzicht gegeven in hoeverre het beleid wordt uitgevoerd en gehandhaafd. Gesprekken met ondernemers hebben het beeld compleet gemaakt. Na analyse van de gegevens is er een voorstel geschreven met aandacht voor verkeersveiligheid, helder, uniform en handhaafbaar beleid en draagvlak bij de ondernemers.

Meer weten over onze aanpak, bel 078-7370185 of stel je vraag hier.
 
Uitstallingenbeleid Oostkapelle, gemeente Veere
Terras gemeente Veere
Uitstallingenbeleid gemeente Veere