Grip op reclame in de buitenruimte

Reclame is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een gemeente heeft over het algemeen een reclamebeleid met regels over de wijze waarop reclame gemaakt mag worden, zoals voor gevelreclame of reclame langs wegen. Deze voorschriften worden vaak opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), welstandsnota of in een aparte reclamenota, ze worden getoetst bij het behandelen van aanvraag voor een vergunning.

Reclamebeleid schrijven of actualiseren

Het ontbreken van duidelijke beleidsregels kan leiden tot een wildgroei van reclameborden en ten koste gaan van de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de huidige regelgeving niet meer actueel is. Een recent voorbeeld daarvan is de toename van het aantal LED-schermen wat wordt ingezet als buitenreclame, een trend die onomkeerbaar is. Wij adviseren gemeenten bij het actualiseren of vereenvoudigen van het huidige reclamebeleid of bij het schrijven van een (nieuwe) reclamenota.

Lees meer over onze aanpak of bel 0166-677514.

Klik hier onder voor informatie van een aantal recente projecten: